Gebruiksvoorwaarden

Uitoefenen van het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Breekiezel 163, 3670 Oudsbergen, info@xtremedarts.be, 089 20 61 62) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Navigatie

Ons aanbod

volg ons